Hjælp til pengeinstitutter

Jeg tilbyder hjælp til pengeinstitutter på investeringsområdet. Jeg har indtil nu hjulpet flere pengeinstitutter med at blive complineand på MIFID II, herunder kvalitetsforbedrende service og forrentningsgange.

Derudover har jeg undervist personale i investering og hvordan man holder investeringsmøder. Jeg har afholdt en del investeringsarrangementer for kunderne og alt lige fra 10 deltagerer til op til flere hundrede deltagerer.

Kunderne i pengeinstitutterne har været utrolig glade for de møder, der er afholdt og du kan her læse hvad et pengeinstitut skriver lige her.

Jeg tilbyder:

  1. Investeringsmøder med kunder
  2. Undervisning af personale i investering og produkter
  3. Forretningsgange under Mifid 2…fx Kvalitetsforbedrende Service
  4. Opdatering/opsætning af matricer
  5. Kvalitetsforbedrede service
  6. Gennemgang af investeringsprodukter
  7. Investeringsarrangementer for kunder
  8. Opsætning IT…fx RPM under SDC og Sparinvest Investeringsportal

Så trænger dit pengeinstitut til en finpudsning eller hvis I vil afholde et kundemøde med lidt ekstra "kød" på, så er jeg klar til at formidle budskaberne i øjenhøjde med kunderne.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram