Investeringsmuligheder

Investering i investeringsforeninger

En investeringsforening bringer folk, der vil investere, sammen. Foreningen samler investorernes midler i en fælles pulje, som hver investor får en forholdsmæssig ejerandel i. Det giver investorerne mulighed for at deltage i investeringsaktiviteter, som den enkelte investor ikke har adgang til på egen hånd. I fællesskab kan investorerne sikre sig stordriftsfordele, der giver plads til specialiserede og fokuserede investeringsstrategier – også selvom den enkeltes investeringsindskud er begrænset.

Ellegaard Investeringsrådgivning ApS hjælper rigtig gerne med at finde de bedste investeringsforeninger med lave omkostninger og gode afkast og som plejes efter nøje fastlagte retningslinjer.

Investering i aktier

Hvordan investerer man i aktier, hvis man gerne vil have et langsigtet godt afkast?

Hos Ellegaard Investeringsrådgivning ApS er det vores overbevisning, at man skal tænke anderledes end de fleste andre på aktiemarkedet, hvis man gerne vil have et højere afkast end det generelle marked. Det er ikke ligegyldigt, hvordan man udvælger sine aktier, antallet af aktier, samt hvor langsigtet man er i forhold til sine investeringer. Samtidig er det vigtigt at man finder sin egen investeringsstrategi, hvor man kan skabe værdi og holde sig til det, man ved noget om.

Jeg vil gerne tage en uforpligtende snak med dig

Hurtig kontakt

Investering i obligationer

Obligationsmarkedet er meget stort og med de lave renter vi har, skal man være ekstra omhyggelig i udvælgelsen for at skabe et positivt afkast efter omkostninger på obligationer. Så hvilke obligationer skal man investere i? Hvornår er det en god idé at give sig i kast med fx investering i udenlandske obligationer? Eller grønne eller hybridobligationer?

Det kræver et stort kendskab til markedet, for at finde de ”rigtige” obligationer, som man ønsker at investere i. Derfor er investeringsforeninger et godt valg, for her er du sikker at få en risikospredning inden for din obligationsinvestering og du bliver mindre følsom over for fx ekstraordinære udtræk, virksomheder der går konkurs mv. og samtidig har mange afdelinger lave omkostninger.

Spredning af aktier og obligationer

Investering i både aktier og obligationer er med til at sikre risikospredning i din portefølje. Derfor er det klogt at lade både aktier og obligationer indgå i din opsparingsløsning. Når du investerer, er spredning et af de vigtigste investeringsråd, du får. Spredning betyder, at du ikke lægger alle æg i samme kurv, men spreder din portefølje over mange forskellige værdipapirer. Det vil altså sige, at der er en blanding af aktier og obligationer og en blanding af flere fonde, der passer til din profil.

Klar på investeringer, der også kaster noget af sig i overmorgen? 

Uanset hvor godt man har sat sig ind i tingene, vil en investering altid være forbundet med en vis risiko – vi vil aldrig forsøge at påstå andet.

Vi arbejder på at finde den afvejning mellem sikkerhed og potentiale, der er rigtig for den enkelte kunde. Hos os får du med andre ord en gennemført individuel rådgivning

Kontakt os og vi står klar til at hjælpe.

Kontakt os
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram