Samarbejde med Ellegaard Investeringsrådgivning

Uvildig investeringsrådgivning

Hos Ellegaard Investeringsrådgivning ApS anser vi uafhængighed som en forudsætning for at kunne tilbyde uvildig formue- og investeringsrådgivning. Derfor er Ellegaard Investeringsrådgivning ApS en 100% uafhængig virksomhed, som ikke har indgået kommisionsaftaler, ligesom vi heller ikke er ejet af en bank eller fondsmæglerselskab. På det grundlag kan vi hos Ellegaard Investeringsrådgivning ApS tilbyde vores kunder en uvildig rådgivning uden skjulte motiver og med kundens ønsker og behov i centrum.

Scroll ned og læs mere ⬇
Når du vælger at blive kunde hos Ellegaard Investeringsrådgivning ApS, arbejder vi på fire niveauer:
  1. Rådgivning om din formue som helhed
  2. Fastlæggelse af din risikovillighed
  3. Fordeling af midler mellem aktivklasser
  4. Sammensætning af porteføljen

Jeg vil gerne tage en uforpligtende snak med dig

Hurtig kontakt

Uvildig formue- og investeringsrådgivning

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i din samlede formue. Således kan vi sammen skabe et komplet overblik over, hvad du har i samlede aktiver og derefter sammensætte den portefølje, som supplerer din formue og dit livsforløb bedst muligt. Det er, hvad vi kalder uvildig investeringsrådgivning med høj kvalitet.

Fastlæggelse af risikovillighed og risikoevne

På investeringsområdet hænger risiko og afkastpotentiale uløseligt sammen. Derfor er det helt afgørende at få fastlagt din eller virksomhedens risikoprofil. Risikoprofilen afhænger både af, hvor stor risiko du som investor har lyst til at påtage dig (risikovillighed), og hvor stor risiko du økonomisk kan tåle at påtage dig (risikoevne). Herunder tager vi også højde for eventuelle skattemæssige og juridiske regler som fx EU’s lovgivning om investorbeskyttelse, MiFID.

Fordeling på aktivklasser

Når din risikoprofil er fastlagt, så skal vi se på det beløb, som du ønsker at investere for. Målet er at finde den sammensætning af dine aktiver, der giver så højt et forventet afkast som overhovedet muligt under hensyntagen til din risikoprofil. Det er ikke nogen simpel opgave, da det er vigtigt at sprede investeringerne på en fornuftig måde, så du ikke investerer for snævert. Her betyder det meget, at man forstår, hvordan forskellige aktivers afkast svinger i forhold til hinanden, og hvordan det påvirker den samlede risiko ved porteføljen og det er det helt afgørende for det langsigtede afkast.

Sammensætning af porteføljen

Når vi udvælger værdipapirer til din portefølje, fokuserer vi altid på de aktiver, som fundamentalt har et interessant afkastpotentiale i forhold til din risikoprofil og investeringshorisont. På den måde sikrer vi bedst muligheden for, at du opnår attraktive afkast med en risiko, der altid er nøje afstemt med dine individuelle mål og din risikoprofil.

Derudover har du altid muligheden for at være med i beslutningen om valg af værdipapirer, hvis du har nogle specielle præferencer. Vi vil altid fokusere på dine behov og ønsker og dermed sikre dig kvalitet og tryghed i din portefølje.

Frit bankvalg

Ellegaard Investeringsrådgivning ApS er uafhængig af bankerne og fondsmæglerselskaberne. Vælger du os som din finansielle rådgiver, behøver du derfor ikke at skifte bank. Som kunde hos os udpeger du den bank, der skal føre værdipapirdepotet og kontantkontoen. Det betyder, at du kan beholde din bank, som du har i dag. Du kan så selv handle eller vi får din tilladelse til at få adgang til dine depoter, som vi foretager handler fra, inden for de aftalte rammer.

Se mere om omkostninger hos os her.

Tæt kontakt til din uvildige investeringsrådgiver

Vi har mange års erfaring og viden om investeringsrådgivning og økonomiske forhold. Vi skaber tryghed, overblik og kvalitet i vores rådgivning. Det betyder for dig som kunde hos Ellegaard Investeringsrådgivning ApS, at du ikke blot er et nummer i rækken. Du får din egen uvildige investeringsrådgiver, for vi tror på, at en tæt kontakt mellem investeringsrådgiveren og dig er den bedste vej til at opfylde dine ønsker, behov og mål. Vores anbefalinger er derfor skræddersyede til dig og din virksomhed og bygger på den tætte dialog, vi har med hinanden.

Din investeringsrådgiver vil på jeres møder igennem året gennemgå udviklingen af din portefølje og drøfte eventuelle ændringer med dig. På den måde holder vi fast i investeringsstrategien, så den hele tiden stemmer overens med din risikoprofil og dine mål.

Din investeringsrådgiver vil også holde løbende kontakt med dig om mulige omlægninger af værdipapirbeholdningen inden for de aftalte investeringsrammer.

Jeg vil gerne tage en uforpligtende snak med dig

Hurtig kontakt

Klar på investeringer, der også kaster noget af sig i overmorgen? 

Uanset hvor godt man har sat sig ind i tingene, vil en investering altid være forbundet med en vis risiko – vi vil aldrig forsøge at påstå andet.

Vi arbejder på at finde den afvejning mellem sikkerhed og potentiale, der er rigtig for den enkelte kunde. Hos os får du med andre ord en gennemført individuel rådgivning

Kontakt os og vi står klar til at hjælpe.

Kontakt os
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram