Omkostninger

Mange ved reelt ikke, hvor meget de betaler i omkostninger til deres bank.

Problemet er, at der meget sjældent oplyses om, hvad omkostningerne reelt er, og du dermed ikke opdager, hvor stor en del af dit afkast, der forsvinder på den konto. 

Ingen skjulte omkostninger

Der er omkostninger ved handel og løbende omkostninger i investeringsforeninger, porteføljeplejeaftaler, puljeordninger, investeringsselskaber og andre steder, der tilbyder at varetage dine investeringer. På almindelige danske investeringsforeninger betaler du typisk 1,5-2 % for aktieafdelinger, og ca. halvdelen heraf går til banken som provision! Hos Ellegaard Investeringsrådgivning APS finder vi de produkter, der har de lave omkostninger og dermed giver det dig som kunde et bedre afkast uden at du skal tage en større risiko.


Hos Ellegaard Investeringsrådgivning APS er der fuld transparens i omkostningerne. Der er ingen skjulte omkostninger: Vi lægger alt frem. Vores aflønning bygger alene på et honorar, en promillesats af den investerede formue.

⮕ Vi modtager ingen skjulte salgsprovisioner fra investeringsforeningerne og tjener således heller ikke på omsætning af værdipapirerne. Vi belønnes derfor ikke efter hvor mange gange, vi kan omlægge din portefølje.

Dette er en afgørende faktor for både de samlede omkostninger og det langsigtede afkast.

Erfaringsmæssigt er der mange penge at spare på at skifte forvalter eller produkt. Vi er i den forbindelse gerne behjælpelige med at udarbejde en analyse af dine nuværende omkostninger på de investeringer du har foretaget.

Hør mere - kontakt os
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram